Over alles wat leuk is!

ICT

Zo gooi je je oude computer weg op een veilige en ecologische manier

Voor de correcte verwijdering van elektronische producten wordt gebruik gemaakt van een reeks materialen en elementen die toxisch zijn. Daarom mogen zij niet op onverantwoorde wijze in de natuur worden weggegooid, aangezien zij de bodem en het grondwater kunnen verontreinigen en zelfs de waterkwaliteit in nabijgelegen regio’s in gevaar kunnen brengen.

© Pixabay.com

Bij de vervaardiging van voorwerpen als batterijen en diverse elektronische onderdelen worden zware metalen gebruikt, zoals lood, kwik, nikkel en cadmium. Eenmaal blootgesteld aan de inwerking van het weer, bijvoorbeeld, kunnen zij uiteindelijk in het milieu vrijkomen en ernstige schade veroorzaken.

Volg wat de fabrikant voorstelt

Fabrikanten wijzen op de juiste manieren en methoden om verouderde producten te verwijderen, waaronder het aanbieden van inzamelings- en retourlogistiek programma’s voor de verwerking van e-afval. De aanbeveling is dat de consument zich eerst op de hoogte stelt van het verwijderingsbeleid dat de fabrikant zelf aangeeft.

Een andere oplossing voor gevallen waarin het merk geen steun biedt, is te rade te gaan bij de plaatselijke autoriteiten: verschillende steden bieden programma’s aan voor de inzameling van elektronisch afval, of hebben ten minste aanwijzingen voor de beste bestemming voor het afval.

Leer wanneer elektronica wegwerpbaar is

Verschillende factoren kunnen wijzen op het einde van de nuttige levensduur van een product, zoals het stukgaan van een onderdeel waarvan de vervanging duurder is dan de aankoop van een nieuw model, of het verouderen van een product dat in een operationele workflow wordt gebruikt. Dit zijn veel voorkomende voorvallen in de huiselijke routine en ook in bedrijven.

Hoewel de aanbeveling altijd bewust consumeren is, waarbij het juiste is te streven naar hergebruik of een juiste bestemming te geven aan producten die niet meer voldoen, maar nog wel goed werken, is de waarheid dat wie moet beslissen wanneer een product wordt weggegooid, de consument zelf is.

Scheid de materialen vóór verwijdering

Een belangrijke maatregel voordat een elektronisch apparaat op de juiste wijze wordt verwijderd, is eraan te denken de batterijen te verwijderen, die afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Met uitzondering van batterijen wordt aanbevolen dat je geen andere onderdelen van de producten die je wilt weggooien, blootstelt of wijzigt. In het geval van werkende computers is het belangrijk eraan te denken jouw bestanden te vernietigen – of gewoon harde schijven en SSD’s te verwijderen. Een soortgelijke maatregel moet worden genomen voor geheugenkaarten in mobiele telefoons en camera’s.

Overweeg andere oplossingen

Iets weggooien is niet altijd de beste manier om van een product af te komen. Er zijn gespecialiseerde NGO’s die jouw gebruikte toestel nieuw leven kunnen inblazen en het kunnen schenken aan behoeftige gemeenschappen, scholen, verschillende soorten instellingen en zelfs micro-ondernemingen. Indien je van plan bent een nog werkend elektronisch apparaat weg te doen, kan het interessant zijn na te gaan of er in jouw omgeving een NGO van dit type werkzaam is.

© Pixabay.com

Naast NGO’s kunt je in jouw gemeenschap geschikte toepassingen vinden voor iets dat je niet meer gebruikt, maar dat nog wel werkt en in iemands behoeften kan voorzien. Een andere mogelijkheid is om het product te verkopen, want misschien heeft iemand een onderdeel nodig of kan wat jij als wegwerpartikel ziet, opnieuw worden gebruikt.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *